Waarschuwingen

Waarschuwingen
Zet de MWO nooit aan in de buurt van iemand met een pace-maker. Ook behandeling van personen met een pace-maker is verboden. Mensen of dieren met metalen delen in het lichaam onder voorbehoud behandelen. Er zijn geen bijwerkingen bekend toch is behoedzaamheid geboden. Wanneer de te behandelen persoon of het dier medicijnen gebruikt, moet de behandeling langzaam opgebouwd worden. Dit in overleg met begeleidend arts of therapeut(e).

Gebruik de MWO niet in de nabijheid van kwetsbare electronische apparatuur zoals computers etc.

Bij de behandeling van ernstig zieke patiënten is voorzichtigheid geboden. Met name bij hartklachten loopt men het risico dat de opgehoopte afvalstoffen te snel vrij komen, waardoor het lymfatisch systeem deze toevoer niet kan verwerken. Het gevolg is dat de lymfeklieren opzwellen. Het is aan te bevelen om behandeling met de antenne, in eerste instantie niet langer te doen dan 5 minuten, en daarna langzaam de behandelingstijd op te voeren tot een maximum van 15 tot 20 minuten. De lamp werkt anders dan de antenne en kan gebruikt worden tussen de 10 en 30 minuten. Ook al komt het hoge voltage uit dezelfde bron voor zowel antenne als lamp, de effecten zijn zeer verschillend. De lamp kan dagelijks zelfs meerdere keren gebruikt worden. Na het gebruik van de antenne hebben de cellen een periode van rust nodig. Stikstof en andere giftige stoffen, kunnen dan door het lichaam uitgescheiden worden. Veel water drinken is zeer belangrijk. De ervaring is dat behandeling om de dag is aan te bevelen. Langzame stofwisseling door een traag werkende schildklier is goed te behandelen, en vrij snel op een normaal niveau te brengen.

Behandeling met de Multiwave Oscillator laat zien dat het niet alleen effectief werkt op het fysieke lichaam. Ook psychisch heeft MWO therapie een gunstig effect. Emotionele blokkades kunnen door de therapie opgeheven worden. Psychische begeleiding is echter in deze gevallen noodzakelijk. Vroeger werd de MWO therapie ook bij psychiatrische patienten toegepast. Met goede resultaten. Ondanks de werkelijk wonderbaarlijke kracht van dit toestel is het belangrijk, te stellen dat de resultaten van de MWO therapie mede afhankelijk zijn van een aantal factoren zoals motivatie, psychische instelling, de lichamelijke conditie etc.

Het gebruik van de MWO is geheel voor eigen verantwoording. De Multiwave Oscillator is alleen voor experimenteel gebruik.